Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor deze nieuwe dag,
Dank U dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag.

Dank U voor alle bloemengeuren,
dank U voor ieder klein geluk,
dank U voor alle held're kleuren, dank U voor muziek.

Dank U dat Gij hebt willen spreken,
dank U Gij kent een ieders taal,
dank U dat Gij het brood wilt breken met ons allemaal.

Dank U voor alle goede vrienden,
dank U, o God voor al wat leeft.
dank U voor wat ik niet verdiende: dat Gij mij vergeeft.

Dank U uw liefde kent geen grenzen,
dank U, dat ik nu weet daarvan.
Dank U, o God ik wil U danken dat ik danken kan.