Eet van het brood,
het lichaam van de Heer.
Denk aan zijn dood
telkens weer.

Als wij samen eten,
blijft geen mens alleen,
want in Jezus' lichaam
zijn wij één.

Drink van de wijn
en denk aan Jezus' bloed
dat ons vergeeft
en leven doet.

Als wij samen drinken,
blijft geen mens alleen,
want in Jezus' lichaam
zijn wij één.

Neem brood en wijn
en als je drinkt en eet,
dank dan de Heer
voor wat Hij deed.

Samen om de tafel
blijft geen mens alleen,
want in Jezus' lichaam
zijn wij één.

Opwekking voor kids 243